English Native Teacher-Room partly for lessons (Tłumaczenie)

I am looking for a room in Kraków, best in Wola Justowska area, perhaps partly in exchange for lessons of English?I’m an English Native Speaker with a universityeducation and many years of experience inteaching English to adults and children. I teachmany teenagers and children here in Krakówand have lots of references from many happyparents:-)My lessons are based on good communicationand real, practical English! So if you have a freeroom and would like an English atmosphereat home, write to me in English!:-)______________________________________Szukam pokoju w Krakowie, szczególnie na WoliJustowskiej, może częściowo w zamian za lekcje jęz. angielskiego?Jestem anglikiem z wykształceniem uniwersyteckimoraz wieloletnim doświadczeniem nauczania językaangielskiego dorosłych i dzieci. Uczę wiele nastolatków i dzieci tutaj w Krakowie. Mam dużo referencji od zadowolonych rodziców:-)Dobra komunikacja jest celem moich lekcji,opartychrównież na prawdziwym i praktycznym języku! Więcjeśli masz wolny pokój i chciałbyś mieć angielskąatmosferę w domu, napisz do mnie po angielsku!:-)

Adres: Kraków

You may also like...